Ihmiset ja paikat | Tuuli Mäkelä | 5.2.2021

Projekti- ja erikoiskuljetukset koko maassa

Projekti- ja erikoiskuljetukset ovat kuljetuksia, jotka ylittävät tavanomaisen kuljetuksen mitat tai massan. Ne voivat myös poiketa volyymiltaan tai aikataulultaan normaalista Kaukokiito-liikenteestä, jolloin kuljetusten organisointi vaatii erityistä huomiota.

Rauman satamassa seisoo kaksi Kaukokiidon lavettia, jotka odottavat lastausta. Laivasta niiden kyytiin nostetaan pian laitteiston osia, jotka ovat matkalla Satakuntaan kohoavaan tuotantolaitokseen. Liikenteessä kuljetus herättää huomiota kokonsa vuoksi – sitä kutsutaan erikoiskuljetukseksi.

Projekti- ja erikoiskuljetuksille tyypillistä on, että kyydissä on useimmiten valmistavan teollisuuden tuotteita, joiden alku- tai päätepiste Suomessa on satama, ja kuljetus on osa kansainvälistä, rajat ylittävää vienti- tai tuontiketjua. Näin myös Satakunnan tuotantolaitoksen tapauksessa.

– Eniten näitä kuljetuksia liikkuu Kotkan, Hangon ja Rauman satamien kautta. Rauma palvelee Etelä-Suomen lisäksi myös Pohjois-Suomea, sillä se on monien isojen konttivarustamoiden pohjoisin satama, kertoo Kuljetusliike Y. Auramaa Oy:n tuotantopäällikkö Timo Salmela.

Kaukokiidon projekti- ja erikoiskuljetukset on keskitetty Raumalle, josta käsin hoidetaan koko Suomen toimintaa. Kuljetuksia tilaavat erityisesti huolitsijat ja satamaoperaattorit, mutta välillä yhteydenpito hoidetaan myös suoraan tuotteen valmistavan tai laitteiston ostaneen kotimaisen yrityksen kanssa. Kalusto on omaa, mikä mahdollistaa sen, että asiakkaiden tarpeisiin on mahdollista vastata tarvittaessa nopeallakin aikataululla.

Laitteistoja Brasiliaan ja kattoelementtejä Utsjoelle

kaukokiito kuljetukset

Kaukokiidon toimittamaa erikoiskuljetusta lastataan Antonov AN-124 rahtilentokoneen kyytiin.

Projekti- ja erikoiskuljetuksia käytetään usein puhekielessä synonyymeina, mutta todellisuudessa niillä on eroavaisuuksia. Erikoiskuljetuksella tarkoitetaan toimitusta, joka ylittää tieliikennelain mukaiset normaalin kuljetuksen mitat tai massan eikä sen kuljetus siksi onnistu tavallisella kalustolla. Erikoiskuljetusten tarpeisiin räätälöidyn kuljetuskaluston lisäksi kuljetus voi vaatia erikoiskuljetuslupaa, varoitusmerkintöjä tai mahdollisia muita toimenpiteitä kuten varoitusauton käyttöä. Projektikuljetukset eivät aina ole erikoiskuljetuksia, vaan ne voivat olla myös normaalilla kalustolla suoritettavia toimituksia, joissa on esimerkiksi poikkeuksellisen tarkka toimitusaikataulu tai ne muodostavat useamman kuorman kokonaisuuden.

Kaukokiidossa kokemusta on ehtinyt kertyä monenlaisista erikoiskuljetuksista.

– Pari vuotta sitten toimitimme Helsinki-Vantaan lentoasemalle usean kuljetuksen kokonaisuuden, jossa Suomessa valmistetut, isot laitteistot lastattiin rahtilentokoneiden kyytiin ja lennätettiin Brasiliaan. Autot peruutettiin lentokoneiden sisään, ja kuorma nostettiin auton päältä lentokoneen kyytiin sen sisällä olevalla siltanosturilla, kertoo Rauman aluepäällikkö Juho Hermikoski.

– Valtakunnallisesta toiminnasta esimerkkinä on Vierumäeltä Utsjoelle aikanaan toimittamamme kattoelementit, jotka olivat lähemmäs 20 metriä pitkiä. Niitä vietiin kymmeniä kuormia, Timo muistelee.

Koska jokainen toimitus on erilainen, lasketaan kuljetuksen hinta tapauskohtaisesti. Projekti- ja erikoiskuljetusta voi tiedustella omalta Kaukokiidon yhteyshenkilöltä.