Asiakkaat | Katarina Hellström-Peippo | 14.8.2019

Sandvikin uusi kokoonpanolinja Kaukokiidon logistiikkakeskuksessa

Kansainvälinen korkean teknologian teollisuuskonserni Sandvik otti vuosi sitten keväällä käyttöönsä uuden lähilogistiikkaratkaisun yhteistyössä Kaukokiidon kanssa Tampereella. Hyvin toiminut yhteistyö syveni saman vuoden lopussa, kun Sandvik päätti käynnistää uuden kokoonpanolinjan Kaukokiidon logistiikkakeskuksessa.

Kaukokiidon Tampereen terminaalialueen perällä olevan hallin päädyssä kiiltelee Kaukokiidon sijaan Sandvikin kyltti. Täällä varastoidaan Sandvikin kallioporalaitteiden komponentteja ja kootaan uusia maanpäällisiä DI650i-poralaitteita, jotka ovat sarjansa suurimpia. Tarve uudelle kokoonpanohallille syntyi uuden aiempia suuremman poralaitteen lanseerauksen myötä. Sandvikin omat hallit alkoivat olla täynnä, eikä kokoonpanoa haluttu siirtää kauas muista toimipisteistä.

Kaukokiidolta saamme juuri meille räätälöidyn palvelun sopivaan hintaan.

– Maantieteellisesti tämä on melkein meidän takapihalla, Sandvikin logistiikkapäällikkö Lasse Raitanen kertoo ja jatkaa, – mutta myös taloudelliset seikat tukivat päätöksen tekoa. Kaukokiidolta saamme juuri meille räätälöidyn palvelun sopivaan hintaan.

Kaukokiidon valintaa kumppaniksi tukevat monet asiat, eikä vähäisin niistä ole aiemmasta pitkästä yhteistyöstä saatu hyvä kokemus ja vakiintuneet toimintatavat. Lähilogistiikkaratkaisun myötä Kaukokiidon tarjoamiin palveluihin on kuulunut jo koko materiaalivirran hallinta: nouto toimittajalta, purku, vastaanotto ja tarkastus, paikoitus, keräily ja toimitus. Nyt kokonaisuuteen on tullut uutena osana mukaan kokoonpanolinja, johon sisältyy myös komponenttien toimitus kokoonpanosoluille. Kokoonpanolinja muodostuu useammasta kokoonpanosolusta sekä säätötilasta, jossa valmis laite säädetään ja testataan kokoonpanon jälkeen.

Uudenlainen tuotantoprosessi uudelle tuotteelle

DI650i-kallioporalaite on Sandvikilla uusi laitetyyppi. Ensimmäiset laitteet valmistuivat Sandvikin omassa prototyypeille varatussa tuotantohallissa, mutta kun laite siirtyi tuotantoon, sitä ei saatu suurten fyysisten mittojensa vuoksi mahtumaan olemassa oleviin tuotantolinjoihin. Linjaa varten tarvittiin ulkopuolisen toimijan tarjoama, omaa tuotantohallia suurempi tila. Kaukokiidolla ei ollut aiempaa kokemusta kokoonpanolinjasta omissa tiloissaan, mutta haaste otettiin innolla vastaan.

– Muutimme varastotilan Sandvikin kokoonpanolinjan tarpeita vastaavaksi kolmessa kuukaudessa. Molemminpuolinen avoin ja aktiivinen kommunikaatio on auttanut pitämään yhteistyön sujuvana, Kaukokiidon myyntijohtaja Timo Maijala kertoo.

Kokoonpanotoiminta alkoi joulukuussa, ja keväällä linjalta valmistui ensimmäinen DI650i-kallioporalaite. Raitanen on erittäin tyytyväinen yhteistyöhön:

– Kokoonpanolinja on toiminut oikein hyvin, aivan kuin meidän oma suora toiminto, Raitanen vahvistaa.

Timo Maijala, Kaukokiito, ja Lasse Raitanen, Sandvik.

Kaukokiidon myyntijohtaja Timo Maijala ja Sandvikin logistiikkapäällikkö Lasse Raitanen ovat tyytyväisiä uuteen kokopanolinjaan.

Kokoonpanolinja täydentää lähilogistiikkaratkaisun

Sandvikilaiset työskentelevät Kaukokiidon tiloissa sijaitsevalla kokoonpanolinjalla, ja kaukokiitolaiset hoitavat Sandvikin puolesta vastaanottoa ja keräilyä kahdessa vuorossa. Kaukokiidon työntekijät kirjaavat vastaanotot, seuraavat keräilytehtävien aikataulua, tekevät keräilyjen kuittaukset suoraan Sandvikin tuotannonohjausjärjestelmään ja toimittavat osat kokoonpanolinjan soluille.

Yhtenäinen lähilogistiikkaratkaisu säästää kustannuksia: kun matka varastolta kokoonpanoon on mahdollisimman lyhyt, osien toimitukseen ei kulu ylimääräistä aikaa ja kokoonpanoprosessi nopeutuu. Varastointitilan kasvu helpottaa myös isojen osien varastointia. Aiemmin joitain suurimmista osista oli varastoitava pihalla ja ne piti talvella nostaa vuorokautta ennen kokoamista sisälle sulamaan. Nyt kaikki isotkin osat saadaan säältä suojaan sisätiloihin, jolloin työvaiheitakin on vähemmän.

Yhtenäinen lähilogistiikkaratkaisu säästää kustannuksia.

– Keskitetty varastointiratkaisu virtaviivaistaa tuotantoketjuamme logistiikan osalta, kun komponentteja ei enää säilytetä monessa paikassa. Kun vielä kokoonpanokin on samassa osoitteessa, siirtoihin kuluu entistä vähemmän aikaa ja esimerkiksi korvaavan osan saa tarvittaessa nopeasti, Raitanen tarkentaa.

Kaukokiito toimittaa komponentit Sandvikin kokoonpanolinjan soluille.

Kaukokiitolaiset toimittavat komponentit kokoonpanolinjan soluille.

Kaukokiito hallinnoi nyt Tampereella Sandvikin koko logistista ketjua tavaran toimittajalta kokoonpanolinjalle asti. Lähilogistiikkaratkaisu ja keskitetty varastointi lyhentävät toimitusmatkoja ja tehostavat toimitusketjua. Muuntautumiskykyisenä kumppanina Kaukokiito pystyy myös vastaamaan vaihtuvan kysynnän aiheuttamiin muutoksiin varastointitarpeessa ja pitämään näin palvelun tasalaatuisena volyymista riippumatta.

Koko maan kattavaa yhteistyötä

Kaukokiidon laaja, koko Suomen kattava verkosto takaa joustavat kuljetukset maanlaajuisesti. Kaukokiito hoitaakin Sandvikin logistiikkakumppanina kotimaan kuljetukset tavarantoimittajilta Sandvikin tehtaille ja alihankkijoiden toimipisteille kotimaassa. Tavarantoimittajien noutopisteitä on ympäri Suomen, ja Sandvikin tehtaat sijaitsevat Tampereella, Turussa ja Lahdessa.

Palvelulupaukset pitävät ja kuljetukset tulevat ajallaan – siis tehdään, mitä luvataan.

– Kaukokiidolla palvelu on rautaisen hyvää. Palvelulupaukset pitävät ja kuljetukset tulevat ajallaan – siis tehdään, mitä luvataan. Jos tilaus on tehty edellisenä päivänä, se on seuraavana päivänä meidän tehtaalla, Sandvikin logistiikasta ja pakkauksista vastaava Pia Virtanen kertoo.

Joustavat ja ajallaan toimivat kuljetukset ovat perusta, jolle on hyvä rakentaa laajempaakin yhteistyötä. Kaukokiidon laaja palvelukonsepti mahdollistaa monenlaisia lisäarvopalveluja ja uusien toimintojen suunnittelun yhdessä. Kustannustehokkuus, laatu, ketteryys ja avoin viestintä  toimivat hyvänä kivijalkana yhteistyölle nyt ja tulevaisuudessa.