Ajankohtaista | | 28.3.2022

Pelastuskalustoa Suomesta Ukrainaan

Ukrainan pelastustoimi esitti avunpyynnön muille Euroopan maille saadakseen tarvitsemaansa kalustoa ja muita tarvikkeita sodassa menetetyn kaluston tilalle. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK koordinoi keräyksen yhteistyössä alueellisten pelastuslaitosten kanssa.

Suomalaiset palokunnat ja pelastuslaitokset keräsivät muutamassa päivässä lähes 3 800 pelastustoimessa ja ensivastetehtävissä tarvittavaa tarviketta, muun muassa 900 paloasua ja 600 kypärää. Lisäksi lahjoitettiin saappaita, paloletkuja, kuulosuojaimia, ensiaputarvikkeita ja moottorisahoja. Tavaroita saatiin yhteensä 178 kuormalavallista.

Suurin osa lahjoittajista on palokuntia ja pelastuslaitoksia ympäri Suomea. Mukana on myös joitakin yrityksiä ja yhteisöjä.

Keräyksessä otettiin vastaan vain Ukrainan pelastustoimen toimittaman listan mukaisia hyväkuntoisia ja ehjiä tavaroita.

Poikkeuksellinen keräys

̶  Sota Ukrainassa on järkyttänyt myös pelastusalaa. On raastavaa nähdä, miten vaikeassa tilanteessa ukrainalaiset palomiehet joutuvat nyt toimimaan.  Haluamme osoittaa tukemme ja tarjota ukrainalaisten pyytämää apua, kuvailee keräystä johtanut SPEKin palokuntajohtaja Petri Jaatinen.

Kaukokiito osallistui keräykseen kuljettamalla lahjoitetut tavarat pelastuslaitoksilta ympäri Suomea Vantaan vastaanottopisteeseen, jossa vapaaehtoiset avustustyöntekijät lajittelivat lahjoitukset. Paikalla lajittelemassa oli Pelastusalan naiset ry:n ja Espoon palokunnat ry:n kautta rekrytoituja vapaaehtoisia. Logistiikan koordinoinnissa merkittävän työn tekivät Tikkurilan VPK:n vapaaehtoiset.

Tavarat toimitettiin EU:n palvelumekanismin kautta Puolaan Ukrainan rajan lähelle välivarastoon, josta Puolan ja Ukrainan viranomaiset yhdessä toimittavat ne Ukrainan puolelle.

Lahjoitettua kalustoa ja tarvikkeita pakkaamassa vapaaehtoinen palokuntalainen Timo Lehtovirta ja Kaukokiidon avainasiakasjohtaja Harri Hietala.

SPEK kiittää keräykseen nopeasti reagoineita palokuntia ja muita lahjoittajia. SPEK ei normaalisti järjestä keräyksiä, mutta poikkeuksellinen tilanne vaatii poikkeuksellisia tekoja. SPEK sopi keräyksestä sisäministeriön kanssa.

SPEK ja Kaukokiito kannustavat yksittäisiä kansalaisia tekemään lahjoituksia tunnettujen avustusjärjestöjen kautta. Kaukokiito on jo aiemmin lahjoittanut sekä Unicefille että Punaiselle Ristille yhteensä 75 000 euroa avustustyöhön Ukrainassa ja sen lähialueilla.