Ihmiset ja paikat | Tuuli Peltomäki | 19.10.2016

Kaukokiito Akatemia vie kaukokiitolaiset takaisin koulun penkille

TTS Työtehoseura

Tänä syksynä moni kaukokiitolainen on palannut takaisin koulun penkille. Mukana on kaikenikäisiä opiskelijoita kaikista Kaukokiito-ketjun toiminnoista: tuotannosta, myynnistä, taloudesta, palvelukeskuksesta sekä IT- ja kehitysosastolta.

Kaukokiidon HR Partner Tuuli Kiiski on syystäkin innoissaan. Tänä syksynä starttasi Kaukokiidon historian ensimmäinen koko verkoston kattava henkilöstön kehittämis- ja verkostoitumisfoorumi Kaukokiito Akatemia. Sen tavoite on kehittää kaukokiitolaisten ammatillista osaamista liiketoimintalähtöisesti ja liiketoimintaympäristön muutokset huomioon ottaen.

– Kaukokiito Akatemia syntyi ketjun HR-ohjausryhmän yhteistyön tuloksena. Mukana kehityksessä ovat olleet Teija Auramaa (Kuljetusliike Y. Auramaa), Hanna Vainio (Kuljetusliike Taipale), Jari Pellikka (Kuljetusliike Ilmari Lehtonen), Aki Levänen (Kuljetusliike Kantola & Koramo), Milla Jokio (Kuljetusliike Tyvi) sekä minun lisäkseni laatupäällikkömme Marjo Viitala. Ohjausryhmän tärkein tehtävä on edistää ja tiivistää henkilöstöyhteistyötä ketjutasoisesti Kaukokiidossa. Kaukokiito Akatemia on tästä hyvä esimerkki, kertoo Tuuli.

Tänä syksynä akatemialaiset opiskelevat työnjohdon, myynnin tai lähiesimiestyön ammattitutkintoa tai johtamisen erikoisammattitutkintoa. Lisäksi jokainen opiskelija suunnittelee ja toteuttaa Kaukokiito-kehitysprojektin, jolla kehitetään toimintaa ja tuetaan Kaukokiidon strategian jalkauttamista arkeen.

– On tärkeää, että Kaukokiidon vuosien saatossa kertyneestä ammattitaidosta pidetään huolta. Yhtä tärkeää on varmistaa, että ketjussamme on tulevaisuudessakin motivoituneita huippuosaajia, joilla on alan viimeisin osaaminen, Tuuli pohtii.

Kaukokiito Akatemian koulutusyhteistyökumppaneina toimivat TTS ja Tredu, joiden kirjoilla opiskelijat suorittavat tutkintonsa. Opinnot suoritetaan oman työn ohessa, ja tutkinnon suorittaminen kestää noin 1,5 vuotta. Tutkinnot pitävät sisällään lähiopetuspäiviä, etätehtäviä ja kehitysprojektin toteuttamisen.

”Tottakai mie lähdin mukaan”

Kaukokiito Akatemia on otettu henkilöstön keskuudessa hyvin mielin vastaan. Innokkaita ja aktiivisia hakijoita oli enemmän kuin opiskelijoita oli mahdollista ottaa ensimmäisessä aallossa sisään – koulutusohjelmalle on siis selkeästi kysyntää. Yksi koulun penkille palanneista on Mikkelissä kuljetusesimiehenä toimiva Tuomas Miettinen, joka suorittaa Akatemiassa työnjohdon ammattitutkintoa.

Tuomaksen ura kuljetusalalla alkoi vuonna 2008 Kuljetus Welinin leivissä, ja vuonna 2014 hän siirtyi Kuljetusliike Kantola & Koramolle. Ensimmäiset vuodet Tuomas toimi kuljettajana, mutta siirtyi myöhemmin tiskin taa. Tänä päivänä Tuomas vastaa aamuvuorossa jakelun ajojärjestelystä ja tarvittaessa myös runkokuljetuksista. Hän ei epäröinyt Akatemiaan hakemista hetkeäkään:

– Kun kuulin tästä, niin ei tarvinnut kahta kertaa miettiä; totta kai mie lähdin mukaan. Olen tämän uran valinnut ja haluan olla siinä mahdollisimman hyvä. Jos haluaa edetä valitsemallaan tiellä, niin ei se sillä etene, että istuu paikallaan, Tuomas sanoo.

Opintojen pariin palaaminen mietitytti aluksi miestä, sillä uutta asiaa on paljon:

– Tehtäviä joutuu välillä miettimään yhdessä työkavereiden kanssa, koska osa termeistä on hiukan vieraita. Eihän tämmöinen maalainen mitään strategioista ymmärrä. Onneksi kouluttajat tietävät ja osaavat hommansa, niin pääsee itsekin jyvälle, Tuomas virnistää.

Mielenkiintoisimpana Tuomas pitää mahdollisuutta kehittää terminaalitoimintoja ja päästä kiinni kuljetustoimintaan kokonaisvaltaisesti – koulutuksessa pohditaan muun muassa sitä, millaisilla konkreettisilla toimenpiteillä kuljetuksista saadaan kannattavampia laadusta tinkimättä.

kaukokiito akatemia

Kaukokiito Akatemia on otettu työntekijöiden keskuudessa hyvin mielin vastaan. Kuva: TTS Työtehoseura

Entistä parempi lähiesimies

Tampereen Raholan palvelukeskuksessa työskentelevä Tanja Ahola on toiminut tiiminvetäjänä kesäkuun alusta lähtien. Työura Kaukokiidolla on kuitenkin kestänyt jo kahdeksan vuotta. Nykyinen työnkuva pitää sisällään muun muassa uusien työntekijöiden perehdyttämistä, työvuorolistojen tekemistä sekä tiimin ohjausta ja tiedon välittämistä tiimiläisille. Lisäksi Tanja osallistuu käytännön työhön – hänen tiiminsä vastuulla on Kaukokiidon tilausten vastaanotto ja lähetysten tiedustelut puhelimitse. Kaukokiito Akatemiassa Tanja suorittaa lähiesimiestyön ammattitutkintoa.

– Akatemiaan hain, koska halusin päivittää tietotaitojani ja olla entistä parempi lähiesimies tiimiläisilleni. Olen koulutukseltani restonomi vuosimallia 2002, joten päivitettävää on taatusti paljon. Odotan kovasti mahdollisuutta päästä verkostoitumaan myös muiden osastojen esimiesten kanssa, jotta saisin uutta näkökulmaa ja työkaluja omaan esimiestyöhön. On mielenkiintoista nähdä, millaisia yhtymäkohtia ja erilaisuuksia osastojen väliltä löytyy, Tanja pohtii.

Tanja suhtautuu opiskeluun innolla:

– Koulutehtävät liittyvät olennaisesti omaan työhön. Kyse ei ole vain teoreettisesta ”jos tulisi tällainen tilanne” -pohdinnasta, vaan oppimaansa on mahdollista peilata suoraan omaan tekemiseen, Tanja kertoo.

Lisäksi Tanja odottaa koulutukseen kuuluvaa kehitysprojektia, jossa opiskelijat pääsevät mukaan jalkauttamaan Kaukokiidon strategiaa osaksi arkipäivän tekemistä. Tanjaa motivoi oman osaamisen kehittämisen lisäksi sen tuomat mahdollisuudet:

– On mielenkiintoista nähdä, miten koulutus kehittää minua ihmisten johtamisessa ja sisäisessä viestinnässä, ja millaisia uusia haasteita tai projekteja se voi Kaukokiidolla tulevaisuudessa tuoda tullessaan, Tanja summaa.

Kesätyöntekijästä osastovastaavaksi

Juho Ekman työskentelee Kaukokiidon Turun terminaalin osastovastaavana. Mies saapui Kaukokiitoon ensimmäistä kertaa kesätöihin vuonna 2002. Silloin päivät kuluivat trukkikuskin hommissa terminaalissa. Nyt, 14 vuotta myöhemmin, Juho vastaa kaikesta terminaalissa tapahtuvasta toiminnasta sekä kansainvälisellä että kotimaan puolella. Lisäksi hän suunnittelee kotimaan työvuorot ja huolehtii kiinteistöstä ja siihen liittyvistä asioista. Tarvittaessa Juho tuuraa myös ajojärjestelijöitä ja toimii selvitysmiehenä – joka paikan höylä siis, Juho nauraa. Kaukokiito Akatemiassa Juho opiskelee johtamisen erikoisammattitutkintoa.

– Koulutus ja itsensä kehittäminen eivät ole koskaan huonoja asioita, ja jos työnantaja tarjoaa mahdollisuuden, niin eihän siihen voi olla tarttumatta. Myös talon sisällä kannustettiin mukaan, kertoo Juho.

Juho arvostaa Akatemiassa ennen kaikkea sen työelämälähtöisyyttä:

– Tilanne on täysin erilainen kuin aikoinaan koulun penkillä istuessani. Akatemiassa mielenkiintoista on ennen kaikkea se, miten opinnot tarjoavat konkreettisia työkaluja omaan arkipäivän tekemiseen. Kytkös työelämään on selvä, Juho sanoo.

Juho odottaa myös verkostoitumista – opiskelijoita saapuu eri puolilta Suomea, ja jokainen tuo erilaista perspektiiviä asioihin. Koulutuksen Juho näkee myös polkuna saada talon sisällä yhä enemmän vastuuta. Hän suhtautuukin tutkinnon suorittamiseen tosissaan:

– Alkuun pohdin, kuinka paljon hommia opiskelu teettää muiden töiden lisäksi. Osan tehtävistä pystyy tekemään työpäivän aikana, mutta totta kai niihin pitää tarvittaessa panostaa myös työajan ulkopuolella. En lähde hoitamaan tätä vasemmalla kädellä, Juho päättää.


Kaukokiito Akatemia halutaan juurruttaa pysyväksi osaksi Kaukokiitoa. Haut uusiin koulutusohjelmiin avataan lähitulevaisuudessa. Uusia ja olemassa olevia koulutusohjelmia kehitetään jatkuvasti opiskelijoilta ja työntekijöiltä tulleen palautteen ja toiveiden pohjalta.