Kaukokiitolaiset | Hanna Vainio | 11.2.2019

Elinikäinen oppiminen on tätä päivää, sillä vain muutos on pysyvää

Ammatillinen koulutus on viime vuosina kokenut suuria muutoksia niin oppilaitoksissa kuin työpaikoillakin. Opiskelu on muun yhteiskunnan mukana digitalisoitunut ja itse oppiminen tapahtuu nyt yhä useammin jossain muualla kuin koulurakennuksessa. Oppilaitosten yhteistyö yritysten kanssa onkin lisääntynyt, kun työpaikalla tapahtuva oppiminen on lisääntynyt aiemmasta, ja jatkokoulutuksen järjestäjä on nykyään monesti oma työnantaja.

Kuljetusliike Taipale Oy:llä on pitkät perinteet kuljettajien kouluttamisessa. Toimiston kaappeja siivotessa tuli vastaan materiaaleja 1990-luvulta, jolloin tekstit oli kirjoitettu piirtoheitinkalvoille ja osa kuvistakin oli piirretty käsin. Arkistoista löytyi jopa kirjoituskoneella kirjoitettu kuljettajien käsikirja, samoin polttoainelistoja 1970-luvulta asti. Taloudellinen ajaminen on ollut se tärkein koulutuksen kohde vuosikymmenten ajan ja on edelleen yksi tärkeimmistä. Nykyään ennakoiva ajaminen on pakollinen osa myös kuljettajien ammattipätevyyskoulutusta.

Vuonna 2007 Suomessa alettiin kouluttaa kuljettajia EU:n asetuksen mukaisesti. Koulutuksen tavoitteena oli kuljettajien ammattitaidon ja osaamisen nostaminen ja tätä kautta alan arvostuksen kasvattaminen. Hurjina vuosina puhuttiin, miten autonkuljettajiksi ryhtyivät ne, jotka eivät saaneet muuta työtä. Vuonna 2019 tilanne on täysin toinen: kuljettajat ovat koulutettuja moniosaajia, jotka auton ajamisen lisäksi lastaavat ja purkavat erilaisilla kuormankäsittelylaitteilla, tekevät mobiililaitteilla paperityöt ja hoitavat asiakassuhteita. Sähköisen maailman ollessa arkipäivää kuljettajalla on suuri vastuu niin kalustosta ja kuormasta kuin laskutuksenkin oikeellisuudesta. Ilman heitä prosessit eivät yksinkertaisesti toimi.

Kuljettajapula alkaa olla todellisuutta. Maailma on muuttunut siihen suuntaan, että lapset syntyvät älypuhelin kädessään ja kannettava tietokone löytyy yhä useamman nuoren koulupöydältä. Hyvä näin – sähköinen maailma on jo valmiiksi tuttu. Samaan aikaan kuitenkin kauppojen aukiolot pitenevät ja verkkokaupat syrjäyttävät kivijalkamyymälöitä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että myymälöitä täytetään autonkuljettajien toimesta 24/7 ja ovelta-ovelle-paketteja toimitetaan mittavia määriä. Kuljettajan työ on edelleen fyysistä työtä: kuormankäsittelyyn on olemassa apuvälineitä, mutta maitorullakot vedetään edelleen myymälöihin hartiavoimin ja verkkokaupasta tilatut paketit toimitetaan ovelle myös hissittömän kerrostalon kolmanteen kerrokseen. Fyysisen työn arvostus laskee, mutta samalla kuntosalikorttien myynti kasvaa. Nurinkurista, mutta totta. Kuitenkin kun jo työssä olevilta kuljettajilta kysytään, mikä on parasta heidän työssään, vastaus on yleensä aika selkeä: kuljettajat arvostavat itsenäistä, ei kuitenkaan yksinäistä, työtä ja sitä, että heidän ei tarvitse pelkästään istua autossa ja ajaa. Liikkuminen ja asiakaskohtaamiset ovat työn suola.

Joskus kuljettajan työssä voi päätyä vaikkapa Helsingin huoltotunneleihin!

Yritys koulutuksen järjestäjänä

Oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö on isossa roolissa tämän päivän rekrytoinneissa. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä opiskelijoita on työpaikoilla tapahtuvassa oppimisessa enenevissä määrin. Työnantajalle tämä on myös suuri mahdollisuus: opiskelijasta saadaan hyvällä perehdytyksellä ja kouluttamisella omannäköinen työntekijä yritykseen. Polku vie aikaa, mutta tavoitteellisella kouluttamisella opiskelijasta on mahdollisuus saada sitoutunut, pitkäaikainen tekijä.

Myös olemassa olevien kuljettajien jatkokouluttaminen on asetuksen mukaista toimintaa. Alun perin, siis vuonna 2007, Trafin virkamiesten ajatuksena oli, että yritykset ottaisivat kopin ja hankkisivat mahdollisimman paljon omia koulutuskeskuslupia. Yrityskohtaisen koulutuksen etuna on, että koulutuksissa käydään läpi juuri niitä asioita, joita yritys ja sen henkilökunta tarvitsevat. Voidaan käyttää omia valokuvia, ohjeita, lukuja jne. Koulutetaan juuri niitä asioita, joihin on tarve. Samalla koulutuksesta tulee mielenkiintoinen ja sen viesti säilyy kuljettajankin mielessä huomattavasti kauemmin kuin yleiskoulutuksen.

Hyvänä esimerkkinä asiakkaan, oppilaitoksen ja kuljetusliikkeen välisestä yhteistyöstä on muutama viikko sitten järjestetty käytännönläheinen lastauskoulutus MetsäWoodin Suolahden tehtaalla. Ajatus koulutuksesta lähti liikkeelle asiakkaan ja kuljetusliikkeen vuoropuhelusta. Koulutuksen vetäjinä toimivat Gradian logistiikan kouluttajat, kalusto tuli sekä Kuljetusliike Taipaleelta että Gradiasta ja opiskelijoina olivat Metsän lastaajat, Taipaleen kuljettajat ja työnjohto. Vuoropuhelua ja ajatuksia vaihdettiin päivän aikana runsaasti. Teknisen annin lisäksi yhteistyötä edistävää oli varmasti myös se, että käytännön tekijät, lastaajat ja kuljettajat, tapasivat toisensa ja saivat vaihtaa ajatuksia asioista, jotka vaikuttavat molempien työhön. Toimiva asiakassuhde, luottamukselliset välit ja yhteiset tavoitteet saavutetaan vain yhdessä tekemällä ja asioita eteenpäin viemällä.

Kaukokiito on kouluttanut esimiehiään tai esimiehiksi aikovia henkilöitä kahden ja puolen vuoden ajan Kaukokiito Akatemiassa, jossa koordinoivana kouluttajana on TTS Työtehoseura. Kuljetusalan työnjohtokoulutus ja Johtamisen erikoisammattitutkinto on räätälöity juuri kaukokiitolaisille sopiviksi. Näissä tutkintoihin tähtäävissä koulutuksissa ajatus on sama kuin omilla koulutuskeskusluvilla järjestetyissä kuljettajien jatkokoulutuksissakin: koulutetaan asioita, jotka peilaavat suoraan omaan työhön ja Kaukokiidon yhteisiin toimintamalleihin ja käytäntöihin, annetaan käytännön työkaluja, ideoidaan tulevaa ja verkostoidutaan kollegoiden kanssa. Koulutukset on siis räätälöity juuri Kaukokiidon näköisiksi, ja opit voi hyödyntää jokapäiväisessä tekemisessä.

Kaukokiito Akatemiassa opiskelijat ovat kaukokiitolaisia.

Asenne ratkaisee

Robotiikka menee lujaa vauhtia eteenpäin ja jopa Suomessa on testattu, miten robottirekka liikkuu Lapin teillä. Haasteena robotiikan käytössä ovat talviolosuhteet ja valkoinen kulta, lumi. Ajoradan viivojen pitää olla näkyvillä, jotta robottirekalla on kaista, jota kulkea. Lumi ja jää kertyvät kaluston rakenteisiin ja niihin liitettyihin sensoreihin, jolloin sensoreiden toiminta estyy. Niin kauan kuin edellä mainittuihin haasteisiin ei löydy ratkaisua, raskas liikenne kulkee Suomessa ihmisvoimin. Ammattitaitoisille kuljettajille on siis tulevaisuudessakin töitä ja tarvetta.

Ammattitaitoiseksi autonkuljettajaksi kasvetaan ajan kanssa. Logistiikan perustutkinnon opiskelijat suorittavat ajokortin lisäksi kursseja mm. kuorman lastaamisesta ja varmistamisesta, kuormausvälineiden käytöstä, digitaalisen ajopiirturin käytöstä, asiakaspalvelusta, taloudellisesta ja ennakoivasta ajosta, terminaalitoiminnoista, vaarallisista aineista, työturvallisuudesta, mobiilin käytöstä, rahdituspainoista ja lämmönsäätelylaitteista. Opiskeltavien aineiden ja asioiden lista on pitkä, mikä kertoo myös sen, että myös kuljettajan työ äärettömän monipuolista. Autonkuljettajaksi voi opiskella sekä nuorena että aikuisena. Opiskelupolkuja on erilaisia.

Millainen sitten on hyvä autonkuljettaja? Hyvä autonkuljettaja on vastuuntuntoinen sekä liikenteessä että asiakkaiden lähetysten kanssa toimittaessa, asiakaspalveluhenkinen, pitkäjänteinen, monipuolinen, muuntautumiskykyinen ja -haluinen ja työteliäällä asenteella varustettu henkilö. Työhön liittyvät asiat opetetaan ja opitaan koulussa ja työelämässä, mutta kuten monessa muussakin ammatissa – asenne ratkaisee!

Artikkelin kirjoittaja Hanna Vainio on Kuljetusliike Taipale Oy:n henkilöstöpäällikkö.