Asiakkaat | Tuuli Mäkelä | 4.5.2018

Sandvikin lähilogistiikkaratkaisu tehostaa materiaalivirtojen hallintaa

Teollisuusalan yritys Sandvik Mining and Construction Oy on ottanut Tampereella käyttöön uuden lähilogistiikkaratkaisun yhteistyössä Kaukokiidon kanssa. Yhteistyö rakennetaan prosessien optimoinnin ympärille – se tuo lopulta myös kustannussäästöjä.

Kaukokiidon Tampereen varasto on täynnä Sandvikin urakointi- ja kaivosalan tarpeisiin valmistettavien laitteiden osia, jotka odottavat tuotantoon siirtymistä. Varastointi on osa vuodenvaihteessa käynnistynyttä lähilogistiikkaratkaisua, johon sisältyy Sandvikin isojen ja monimuotoisten kappaleiden varastointi Kaukokiidon tiloissa ja niiden kuljettaminen Tampereen tehtaalle sekä lähikunnissa sijaitseviin kokoonpanopisteisiin. Palveluun kuuluu koko materiaalivirran hallinta: nouto toimittajalta, purku, vastaanotto ja tarkastus, paikoitus, keräily ja toimitus.

– Hanke lähti tarpeesta varmistaa tavarantoimittajiemme toimitusvarmuus ottamalla varastoon enemmän tavaraa. Tarvitsimme kuitenkin prosessit ja tilat, sillä meillä ei ollut mahdollisuutta laajentaa Tampereen tehtaamme varastoa. Silloin meille vihjattiin, että Kaukokiito tekee muutakin, kuin ajaa rekkaa, kertoo Sandvikin Tampereen yksikön valmistuspäällikkö Joonas Saarikko.

Kaukokiito on Sandvikin Suomen pääyhteistyökumppani sisään tulevien materiaalivirtojen kuljettajana. Yhteistyötä on tehty vuosikymmeniä, nykyisellä laajuudella viisi vuotta.

– Lähilogistiikkaratkaisu kilpailutettiin viime syksynä. Kaukokiidon puolesta puhui lopulta hyvä sijainti ja ratkaisumalli, joustavuus ja vasteaika toiminallisuuden pystyttämiselle. Koska kuljetusyhteistyötä oli tehty jo pitkään, näimme selvän synergiaedun kuljetuskapasiteetin optimoinnissa, Joonas jatkaa.

Lähetys perillä kolmen tunnin sisällä tilauksesta

sandvik tampere

Sandvik hyödyntää varastoinnissa sekä Kaukokiidon kylmää, puolikuivaa että lämmintä varastotilaa. Kuvassa Sandvikin Tampereen yksikön valmistuspäällikkö Joonas Saarikko (vas.), Kaukokiidon liiketoimintaratkaisujen johtaja Timo Maijala ja Kaukokiidon logistiikkakeskuksen päällikkö Jussi Saarnio.

Lähilogistiikkaratkaisulla pyritään varmistamaan kappaleiden oikea-aikainen toimitus Sandvikin kokoonpanopisteille, toisaalta tehostamaan Sandvikin oman piha-alueen käyttöä. Toiminnot on saatu alkuvuoden aikana vakiinnutettua ja kokemukset ovat olleet hyviä: Kaukokiidon auto tuo lähetyksen tuotantopisteelle kolmen tunnin sisällä tilauksesta.

– Oma porukkamme koulutettiin Sandvikin toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön. Käytämme järjestelmää tavaran vastaanotossa, keräilypyynnöissä ja toimituksissa. Näin varmistamme, että tieto kulkee reaaliajassa meidän ja Sandvikin toimipisteiden välillä, ja asiakas pystyy seuraamaan vasteaikaa ja keräilyn tilaa helposti, kertoo Kaukokiidon liiketoimintaratkaisujen johtaja Timo Maijala.

– Meille on tärkeää, että materiaalivirrat pysyvät mukana vaihtelevissa tuotantotilanteissa. Siksi suurin arvo meille on, että saamme ratkaisulla joustavuutta varastotilaan ja kapasiteettiin. Erikoisjärjestelyt ja muutokset tilantarpeeseen onnistuvat usein hyvinkin nopealla varoitusajalla, Joonas toteaa.

Yhteistyö on prosessien optimointia yhdessä

Sandvik ja Kaukokiito ovat tehneet tiivistä kehitysyhteistyötä myös aiemmin. Kaksi vuotta sitten Sandvik päivitti tehdas- ja varastoalueensa, ja Kaukokiito toimi projektissa konsultoivana kumppanina. Hanke lähti Sandvikin tarpeesta tarkastella omaa Tampereen piha-alueen käyttöä turvallisuus-, materiaalivirta- ja tehokkuuslähtökohdat huomioiden. Lopputulemana 1000 neliön varasto siirrettiin piha-alueen käytön kannalta optimaalisempaan suuntaan ja lähettämöön lisättiin lastauslaitureita.

Kolmas iso projekti toteutettiin vuonna 2014, kun Sandvik ja Kaukokiito tehostivat pääkaupunkiseudulta Sandvikin Tampereen tehtaalle kulkevia materiaalivirtoja. Sen myötä kaikki pääkaupunkiseudun pienten tavarantoimittajien lähetykset päätettiin kuljettaa ensin Vantaan terminaaliin ja ajaa yhtenä kuormana Tampereelle. Suoria runkoajoja hyödynnetään etäisimmiltä toimittajilta silloin, kun se on taloudellisesti järkevää. Tavaravirtojen yhtenäistäminen lähtöpäässä luo paitsi kustannussäästöjä, huomioi myös ympäristönäkökohdat. Samalla sähköinen kuljetustilaus jalkautettiin Sandvikin tavarantoimittajien arkeen. Tavoite oli, että kuljetuksista saadaan reaaliaikaista tietoa: mitä on noudettu, mitä on tulossa ja toisaalta pystytään jälkikäteen raportoimaan, onko tilaukset tehty ajoissa ja ovatko kuljetukset aikataulussa.

– Lähtötilanne oli, että noin 40 % tavarantoimittajien tilauksista tuli sähköisesti. Teimme Kaukokiidon kanssa yhteisen ohjeistuksen tavarantoimittajille ja kävimme läpi hyödyt tilauksen muuttamisesta sähköiseen muotoon. Tänä päivänä sähköisten kuljetustilausten osuus on meillä jo 95 %, Joonas kertaa ja jatkaa:

– Koemme, että tällainen yhteistyö kannattaa rakentaa ennen kaikkea prosessien optimoinnin ympärille. Sen kautta säästämme myös kustannuksissa.