Muutos | Petri Angervuori | 9.6.2020

Petri Angervuori: ”kumppanuudella parhaisiin tuloksiin”

Kaukokiidon tuore toimitusjohtaja Petri Angervuori kertoo, miten koronaepidemia on vaikuttanut kuljetusalaan, ja miltä Kaukokiidon lähitulevaisuus näyttää. Keskiössä on asiakkaiden kanssa tehtävä kehitysyhteistyö ja kumppanuusajattelu.

”Aloitin Suomen Kaukokiito Oy:n toimitusjohtajana helmikuussa. Uuden tehtävän alku on ollut varsin vauhdikas, mutta hyvin erilainen kuin etukäteen kuvittelin. Kun ajatellaan tätä kevättä, ei voi olla ohittamatta ja mainitsematta koronapandemiaa, vaikka asiasta on jo kirjoitettu palstatolkulla eri medioissa päivittäin.

Kuljetusala koronahaasteen edessä

Maaliskuun alussa monet yritykset joutuivat ennenkokemattomaan tilanteeseen. Valtiovalta antoi lukuisia erityismääräyksiä, -suosituksia ja -rajoitteita. Yksityishenkilöiden oikeudet eivät yhtäkkiä olleetkaan enää totutun kaltaisia. Yhteiskunta ja yritykset olivat aivan uuden haasteen edessä – näin myös meillä Kaukokiidolla. Pandemian vaikutukset piti ja pitää yhä minimoida.

Otimme käyttöön nopeasti erityistoimenpiteitä, jotka koskettavat edelleen suurta joukkoa henkilöstöstämme ja sidosryhmistämme alihankkijakumppaneista aina asiakkaisiin asti. Työn tekeminen muuttui monen osalta radikaalisti. Olimme haastavassa tilanteessa; samaan aikaan mietimme, kuinka paljon kuljetusvolyymit tulevat mahdollisesti laskemaan ja jos näin ei käykään, miten varmistamme, että meillä on resurssit hoitaa kevään sesonki tilanteessa, jossa suuri osa suomalaisista olisi sairastunut virukseen tai joutunut karanteeniin virukselle altistumisen vuoksi.

Nyt kesäkuussa voidaan todeta, että sesongin volyymit eivät ainakaan toistaiseksi ole paljoa muuttuneet viime vuodesta. Varotoimet ovat toimineet, ja toimintakykymme ja toimitusvarmuutemme ovat olleet koko kevään normaalilla, erittäin hyvällä tasolla.

Luovuimme alkuvuodesta paperisista rahtikirjoista ja siirryimme digitaaliseen toimitusketjuun. Poikkeusaikana tämä on turvannut asiakkaitamme ja henkilöstöämme turhilta kosketuspinnoilta. Kuten tiedämme, koronatilanne ei ole vielä ohi, ja siksi meidän on seurattava tilannetta tarkkaan todennäköisesti vielä usean kuukauden ajan. On ollut hienoa nähdä, miten hyvin suomalaiset ovat eri varotoimenpiteitä noudattaneet, ja kuinka eri yritykset ovat jakaneet kokemuksia ja parhaita käytäntöjä keskenään. On puhallettu yhteen hiileen haasteen edessä!

Asiakkaan näkemys on meille tärkeä

Kaukokiito on lähdössä uuteen viisivuotiseen strategiakauteen. Toimintaympäristössämme tapahtuu koko ajan muutoksia, jotka koskevat kaikkia kuljetusalan toimijoita. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu, digitalisaatio, rahtikirjattomuus, robotiikka ja automaatio ovat asioita, joihin alamme yritykset kiinnittävät yhä enemmän huomiota. Kuten kaikki yritykset, myös meidän asiakkaamme miettivät ja yrittävät hahmottaa tulevaisuutta ja löytää oman alansa kriittiset kulmakivet ja menestystekijät mahdollisimman hyvin.

Meille on erittäin hyödyllistä saada tietoomme, miten asiakkaamme näkevät alan painopisteiden muuttuvan, ja mitkä ovat asioita, jotka nähdään tärkeiksi tulevaisuudessa. Tämä auttaa meitä luomaan asiakaslähtöistä tulevaisuuden strategiaa. Arvostamme suuresti jo asiakkailtamme saamiamme tulevaisuusarvioita ja -näkemyksiä ja tulemme kartoittamaan niitä vielä lisää kesän ja syksyn aikana.

Haluamme olla kumppaninne

Olen pitkän logistiikkaurani aikana ollut mukana lukuisissa toiminnan kehitysprojekteissa. Kehitystyötä voi jokainen yritys tehdä halutessaan yksinkin, mutta kokemukseni mukaan parhaat tulokset saavutetaan asiakkaan ja muiden sidosryhmien kanssa yhdessä kehittämällä. Asiakkaan kanssa yhdessä sovitut tavoitteet ja yhteinen suunnitelma tavoitteisiin pääsemiseksi luovat pohjan hyvään kehitystyöhön.

Parhaimmillaan yhteistyössä on kyse yritysten kumppanuudesta, joka hyödyttää kaikkia osapuolia.

Hyvää kesää kaikille!

Petri Angervuori
toimitusjohtaja