Muutos | Timo Heikkilä | 26.8.2016

Mitä yhteistä on varastolla, Amazonilla ja jääkaapilla?

Jääkaappi on tässä listassa kummajainen, mutta kuvastaa konkreettisesti, mihin suuntaan ollaan menossa. Tulevaisuuden varastoista on kutoutumassa täydennyskeskuksia, joista tuotteet lähtevät parhaimmillaan 30 minuutin toimitusajalla vastaanottajille. Sitä mukaa kun jääkaappi tyhjenee, sitä myös täydennetään.

Näin ainakin Amazonin kohdalla, jonka yli 180 fulfilment-keskusta syöttävät tavaroita asiakkaille lähes 250 000 tuhannen työntekijän ja yli 40 000 robotin voimin. Parhaimmillaan puolessa tunnissa.

Amazon houkutteli ja rekrytoi ihmisiä elokuussa Espoossa ja Tampereella. Villeimmissä veikkauksissa yrityksen Suomen suunnitelmissa on laajentuminen vähittäis- ja verkkokauppaan, pilvipalveluihin, logistiikkaan ja jakeluun, tai kaikkiin näistä.

Varastot tulevaisuuden tehtaina

Säilyttämisen ja puskurin sijasta nykyvarastot toimivat täydennys- sekä palautuskeskuksina että lisäarvopalveluja tarjoavina hubeina. Niitä voi kutsua nykyajan tehtaiksi ja tuotantolaitoksiksi.

Neljäs teollinen vallankumous näkyy myös varastoissa. Tuotannot siirtyvät lähemmäs markkinoita.

Varastot keskittyvät kasvukeskusten reunoille, koot kasvavat ja automatisointi kiihtyy. Pienet varastot kuolevat. Vai kuolevatko? Kuljetuskustannukset ja asiakkaiden vaatimukset nopeammista toimituksista lisäävät paikallisten varastojen tarvetta, ei vain Suomessa vaan kaikkialla.

Skenaario: Tulevaisuuden varastoissa säilytetään yksityishenkilöiden omaisuutta: vaatteita, kodintarvikkeita jne., jotka sitten kuljetetaan sesonkien ja tarpeiden mukaan kuluttajille.

Verkkokauppa sekä sen ja kivijalan yhdistelmä heittävät oman lisävetensä löylyyn. Suorien varastotilausten määrä kasvaa, tilausrivit lisääntyvät, mutta kappalemäärät per tilaus pienenevät: yksittäiset tilaukset yleistyvät.

Suomessa verkkokaupan kasvu on noin 7 % vuodessa. Myös palautusten määrä kasvaa. Jopa 17 % kaikista tilatuista tuotteista palautuu: yli 1 100 100 tuotetta vuodessa. Tämä asettaa vaatimuksia myös varastologistiikalle.

Näkemiin varaosavarastot? Tervetuloa 3D-tulostimet!

Syvällä varastojen siimeksessä käy jatkuva kuhina. Palautusten, tuotteiden vastaanoton, keräilyn ja lähetysten rinnalla, varastoissa uudelleen pakataan tuotteita, kasataan myyntitelineitä, esiasennetaan ohjelmistoja, silitetään ja henkaroidaan vaatteita myyntikuntoon.

Tämä vaatii ihmisiä. Toisin kuin perustehtävät, joissa automaatio heitä syrjäyttää. Lavasirkusta pyörittävät jo nyt robotit. Dronet yleistyvät myös sisäkäytössä. Wal-Martissa ne tekevät inventaarioita. Dronet pystyvät päivässä siihen, mihin manuaalisesti kuluu kuukausi. Samaan aikaan Amazon palkkasi viime vuonna lähes 80 000 uutta työntekijää täydennyskeskuksiinsa ja automatisoi raivokkaasti.

Jatkossa, kun lava- ja pakkausstandardit yhdenmukaistuvat, varastoautomaatio ottaa jättiloikan. Kun tähän lisätään konttien automaattiskannaus, RFID-tagit, 3D-tulostus sekä horisontaalisesti ja vertikaalisesti koko varastotilassa liikkuvat robotit, ihmisten tehtäväksi jää teknologian ja järjestelmien ylläpito sekä valvonta.

Varastointi

Ihminen vs. robotti

Toistaiseksi ihminen on vielä robottia paljon nopeampi keräilijä, kun kyse on yksittäisistä tuotteista. Amazonilla kerääjä poimii noin 400 tuotetta tunnissa pienellä virhemarginaalilla. Edistynein robotti vain 10-osan tästä, tehden paljon virheitä.

Tulevaisuus on kuitenkin jo kulman takana, tai pikemminkin silmiemme edessä. Varastokeräilijöillä on pian käytössään silmälasit, jotka ohjaavat heitä, visuaalisesti ja ääniohjatusti. Myös keräilyrobotit kehittyvät. On arvioitu, että 5-10 vuoden kuluessa ne pystyvät haastamaan ja jopa päihittämään ihmisen keräilyssä.

Toinen suuri murros on 3D-tulostus. Sen myötä varaosavarastot autoista röntgenlaitteisiin kokevat massiivisen muutoksen. Kustannukset pienenevät, käsittely ja jakelu vähenevät. Syntyy uudenlainen logistiikka, jossa 3D-tulostimien raaka-aineet ovat keskiössä, kuten myös itse tulostimien loppukäyttäjät. Varastoista saattaa muodostua säilytystiloja tai 3D-tuotantolaitoksia, tai molempia.

Sanotaan, että logistiikkasektori itsessään ei ole kovin innovaatiorikas ala. Ja muka kaikki uudet ideat ja ratkaisut tulevat muilta aloilta. Mutta kuka meistä on sanomaan, etteivätkö esimerkiksi Amazonin ja Wal-Martin kaltaiset jätit kuuluisi myös logistiikkasektoriin. Sitä paitsi myös alan perinteiset yritykset kokeilevat ja kehittävät uusia teknologioita rohkeasti.

”Näinhän alalla on aina toimittu”, on jo kauan sitten siirretty pois varastosta.