Ihmiset ja paikat | Tuuli Mäkelä | 27.11.2017

Kajaanin terminaalilaajennus valmistui

Kajaanin terminaalin pihassa komeilee Kuljetusliike Kantola & Koramon 100. auto, joka on liikennöinyt marraskuun alusta Kajaani-Vantaa -linjalla sekä Suomussalmen elintarvikejakelussa. Matkaan lähdetään - satoi tai paistoi.

Kajaanissa on otettu käyttöön uusi elintarvikelogistiikan tarpeisiin rakennettu Kaukokiito-terminaali. Laajennuksen myötä Kajaanin terminaalitila yli kaksinkertaistui. Kahden miljoonan euron investointi mahdollistaa entistä tehokkaamman elintarvikkeiden ja pakasteiden jakelun.

Kuljetusliike Kantola & Koramo Oy:n Kajaanin terminaalipäällikkö Tomi Härkönen esittelee ylpeänä uusia terminaalitiloja. Juuri valmistunut 1400 neliön terminaalilaajennus on rakennettu elintarvikelogistiikan tarpeisiin ja mahdollistaa uutena palveluna pakasteiden jakelun Kainuun alueella. Remontin yhteydessä kunnostettiin myös toimistotilat ja vanha terminaali, joka palvelee nyt kokonaan kappaletavaraliikennettä.

– Uudet tilat on jaettu kolmeen lämpötila-alueeseen. +6 asteen tilassa lajitellaan teolliset elintarvikkeet, hedelmät ja vihannekset. +2 asteen alue on tarkoitettu lihajalosteille. Laajennuksen myötä terminaaliin on tullut myös 150 neliön pakastetila, ja saimme kappaletavaran lajittelulle ja jakelulle enemmän tilaa, Tomi kertaa.

Kuljetus Kajaani

Elintarvikelähetykset lähtövalmiina Kajaanin terminaalissa.

Projekti aloitettiin syksyllä 2016 maanrakennustöillä – pihaa jouduttiin korottamaan osittain lähes kolme metriä. Varsinaiset työt aloitettiin keväällä, ja ensimmäiset pakastelähetykset saatiin tuotantoon lokakuussa 2017. Rakentamisessa on huomioitu ympäristöystävällisyys ja kestävät, kauaskantoiset ratkaisut:

– Terminaaliin on asennettu liiketunnistimilla toimiva, ympäristöystävällinen LED-valaistus. Lisäksi elintarviketerminaalin kylmätekniikka toimii hiilidioksidilla – ratkaisu on energiatehokas ja toimintavarmuus aiempaa parempi. Pakastetilan jäähdytyksestä tuleva hukkalämpö käytetään osittain toimiston ja kappaletavaraterminaalin lämmitykseen sekä pakastetilan lattialämmitykseen, Tomi kertoo.

Terminaalin kulunvalvontaa, ilmanvaihtoa ja kylmätekniikkaa seurataan reaaliajassa verkossa. Jokaisella lämpötila-alueella on useita antureita, jotka seuraavat lämpötiloja eri puolilla rakennusta. Mahdollisista häiriöistä tulee automaattisesti hälytys terminaalipäällikölle ja palveluntarjoajalle.

Laajennus parantaa tavaravirtojen läpimenoaikaa ja toimitusvarmuutta

kappaletavara kajaani

Terminaalilaajennus on otettu hyvin vastaan sekä asiakkaiden että työntekijöiden keskuudessa. Kuvassa kuljettaja Pekka Hyvönen lastaamassa kappaletavarakuormaa.

Kajaanin terminaalissa työskentelee Tomi Härkösen lisäksi 41 kuljettajaa sekä kuljetussuunnittelusta vastaava Sami Arvola. Uudet tilat on otettu ilolla vastaan sekä asiakkaiden että työntekijöiden keskuudessa. Tilat yhdessä uuden, elintarvikekuljetuksiin soveltuvan kaluston kanssa mahdollistavat katkeamattoman kylmäketjun. Sitä hyödyntää muun muassa SOK:n omistama Inex Partners Oy, jonka tuotteet kulkevat Kainuussa Kaukokiidon jakeluverkossa.

– Inex Partnersin jakeluverkosto kasvoi pakastetuotteilla, ja toimimme heidän operaattorinaan. Terminaalia laajennettiin pääasiassa heidän tarpeidensa mukaan. Laajennuksen myötä saimme myös kappaletavaran käsittelyyn väljemmät tilat, mikä parantaa tavaravirtojen läpimenoaikaa ja sesonkiaikojen toimitusvarmuutta entisestään, kertoo Kuljetusliike Kantola & Koramon toimitusjohtaja Ville Koramo ja jatkaa:

– Kainuussa on tällä hetkellä positiivinen vire, ja terminaali on rakennettu tukemaan tätä kehitystä. Laajennus luo mahdollisuuksia kasvulle tulevaisuudessa.

Koramo toimii myös Kaukokiidon hallituksen puheenjohtajana. Investointeja on tehty viime vuosina paljon koko ketjun tasolla:

– Valtakunnalliset Kaukokiito-liikennöitsijät ovat investoineet viime vuosina voimakkaasti toiminnan kehittämiseen. Me teemme oman osamme. Parhaillaan laajennamme Kuopion terminaaliamme, johon tulee 1000 neliötä lisätilaa, Ville päättää.