Asiakkaat | Tuuli Mäkelä | 10.1.2018

Abloy Oy kehittää lähettämötoimintoja lean-filosofian avulla

Turvallisuusratkaisuja lukitukseen ja ovista kulkemiseen tarjoava Abloy Oy on investoinut viimeisen vuoden aikana voimakkaasti tehdastoimintojen kehitykseen. Yksi suurimmista panostuksista kohdistuu logistiikka- ja varastointitoimintoihin, joita kehitetään lean-filosofian avulla.

Viime vuonna 110 vuotta täyttänyt Abloy Oy on yksi Suomen arvostetuimmista brändeistä eikä turhaan: se on onnistunut kehittämään uusia, ajanmukaisia turvallisuusratkaisuja ja kehittymään yhdessä muuttuvan toimintaympäristön kanssa.

Kaupungistuminen ja maailman turvallisuustilanne luovat uudenlaisia tarpeita turvallisuusinfrastruktuurin rakentamiselle. Digitalisaatio on jättänyt pysyvät jäljet ennen niin perinteiseen turvallisuusalaan.

– Digitaaliset tuotteet ovat kasvussa, ja asiakkaat tarvitsevat yksittäisten komponenttien sijaan yhä useammin kokonaisia järjestelmiä. Samalla palveluiden myynti korostuu, kertoo Abloyn Vice President Jaakko Meriläinen.

– Toimialamme on kehittynyt perinteisestä rautakauppa-ajattelusta kohti ratkaisumyyntiä. Suomessa toimimme kattavasti kaikilla markkinoilla, mutta rajojen ulkopuolella asiakaskuntamme koostuu pääasiassa ammattimaisista loppukäyttäjistä. Järjestelmämme turvaavat kriittistä infrastruktuuria, kuten energia- ja postilaitoksia, rautateitä ja puolustusvoimia, kertoo Abloy Oy:n logistiikkapäällikkö Veli-Pekka Kyllönen.

Abloy on osa oviympäristöratkaisujen toimittaja ASSA ABLOY -konsernia, joka on listattu Tukholman pörssissä. Abloy työllistää 750 henkeä Joensuussa ja Björbodassa sijaitsevilla tehtaillaan, joista lähtee päivittäin tuotteita Abloyn noin 90 vientimaahan ja 150 valtuutettuun lukkoliikkeeseen ympäri Suomen. Abloyn ja Kaukokiidon yhteistyö alkoi toukokuussa 2016.

Suuri kuljetusvolyymi ja aikataulutetut toimitukset

Abloy Veli-Pekka Kyllönen

Abloy Oy:n logistiikkapäällikkö Veli-Pekka Kyllönen esittelee Joensuun tehdasta, josta lähtee päivittäin lähetyksiä kaikkiin Suomen kaupunkeihin.

Kaukokiito vastaa Abloyn lähtevistä ja saapuvista kotimaan kappaletavarakuljetuksista. Lisäksi Kaukokiito ajaa vientituotteet satamaan, josta ne lähtevät maailmalle. Lähetysvolyymi on suuri, ja kuljettamisessa hyödynnetään koko maan kattavaa Kaukokiito-verkostoa.

– Asiakaslupauksemme mukaisesti lähetykset toimitetaan seitsemässä päivässä kaikkialle maailmaan. Kotimaan lukkoliikkeille tarjoamme 24 h -toimituksia, jolloin kaikki kello 15 mennessä tehdyt tilaukset toimitetaan seuraavana arkipäivänä perille. 24 h -toimitusten volyymi on kaksinkertaistunut viimeisten kahden vuoden aikana, ja toimitusvarmuutemme on säilynyt hyvällä tasolla, kertoo Veli-Pekka.

Markkinoiden muutos on saanut Abloyn tarkastelemaan tekemistään uudella tavalla. Yritys investoikin parhaillaan voimakkaasti tehdastoimintojen kehitykseen. Suuri osa panostuksesta menee logistiikka- ja varastointitoimintoihin.

– Haluamme keskittyä tehtaillamme omaan ydinliiketoimintaamme – turvallisuuteen ja siihen liittyvien strategisten komponenttien valmistukseen, kertoo Jaakko.

– Olemme viime vuosina ymmärtäneet logistiikan ja varastoinnin merkityksen osana liiketoimintaamme. Tuotteet tulee saada sekä asiakkaille että tehtaillemme aikataulussa ja hyvässä kunnossa. Siksi olemme kiinnittäneet erityistä huomiota logistiikkakumppanin valintaan ja toiminnan laatuun, Veli-Pekka sanoo.

Kumipyöriltä syvemmälle asiakkaan prosesseihin

Abloy lähettämö Joensuu

Abloyn Joensuun lähettämössä työskentelevä Aleksi Kosonen ja kuljettaja Aki Tammela vaihtavat kuulumiset ennen kuin kuorma lähtee kohti Rahtikadun terminaalia.

Abloyn ja Kaukokiidon välisessä yhteistyössä otettiin kesällä 2017 merkittävä askel: Kaukokiito on vastannut elokuun alusta lähtien Abloyn Joensuun tehtaan lähettämötoiminnoista. Käytännössä kaikki Joensuun tehtaalta lähtevät tuotteet kulkevat nyt Kaukokiidon käsien kautta. Liikkeenluovutusprosessin myötä lähettämön kymmenen työntekijää siirtyivät edelliseltä operaattorilta Kuljetusliike Kantola & Koramon palvelukseen. He vastaavat kaikista varastointitoiminnoista: hyllytyksestä, keräilystä ja lähetyksistä. Lisäksi lähettämössä työskentelee kuusi Abloyn logistiikka-assistenttia, jotka hoitavat huolintaan liittyviä tehtäviä.

Lähettämötoimintoja kehitetään alun perin Toyotan kehittämän lean-filosofian opein. Sillä tarkoitetaan jatkuvan kehittämisen toimintamallia, jossa prosessit avataan ja niiden toimivuutta tarkastellaan. Tavoite on parantaa prosesseja, laatua, tehokkuutta ja henkilöstön työtyytyväisyyttä karsimalla tekemisestä lisäarvoa tuottamaton työ.

– Lähettämöyhteistyön myötä olemme saaneet mahdollisuuden kulkea kumipyöriltä syvemmälle asiakkaan prosesseihin ja kehittyä logistiikka-alan lean-osaajana, kertoo Kuljetusliike Kantola & Koramon myyntipäällikkö Toni Sandholm.

– Lähettämötoimintojen keskittäminen Kaukokiidolle on osa tehdastoimintojemme kehitystä ja tukee päätöstämme panostaa ydinosaamiseemme. Arvostan yhteistyössämme täsmällisyyttä, suoraselkäisyyttä ja avointa kommunikaatiota. Tieto kulkee hyvin, mikä on edellytys tämän kaltaiselle yhteistyölle, Veli-Pekka päättää.