Vastuullisuus | Eeva Räihä | 15.6.2021

Turvallisesti töissä ja terveenä kotiin joka päivä

– Siinä se on, Kaukokiidon työturvallisuusstrategia tiivistettynä. Jokaisella kaukokiitolaisella on oikeus turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön. Teemme jatkuvasti työtä sen eteen, ettei yksikään työntekijä loukkaantuisi tai sairastuisi Kaukokiidossa työskennellessään, painottaa Suomen Kaukokiito Oy:n toimitusjohtaja Petri Angervuori. – Työntekijöidemme työturvallisuus on minulle ykkösprioriteetti, suorastaan sydämen asia, hän tunnustaa.

Työturvallisuuden kehitys on yksi Kaukokiidon strategiahankkeista – se on osa yritysvastuutamme. Seuraamme ja arvioimme työturvallisuuden kehittymistä jatkuvasti kerättävän palautteen ja työturvallisuushavaintojen avulla.

Toimialamme turvallisin yritys

Huolellinen ja laadukas perehdyttäminen on parasta ennakoivaa työturvallisuustoimintaa. Kaikkien Kaukokiidossa työskentelevien täytyy suorittaa työturvallisuuden perehdytyskurssi ennen työskentelyn aloittamista.

Hyvällä ja asianmukaisella perehdytyksellä myös nopeutetaan ja sujuvoitetaan työn tekemistä. Liikennöitsijäyhtiöissä perehdytykseen kuuluvat olennaisina asioina mm. kalustolle ja kuormalle tehtävät ajoonlähtötarkastukset, oikeat työskentelytavat, ADR-varusteiden tarkastaminen sekä ergonomiset työskentelyasennot.

̶  Tavoitteemme on olla alan turvallisin yritys. On muistettava, että emme tule koskaan valmiiksi työturvallisuusasioissa. Tänä vuonna työtapaturmia on sattunut edellisvuotta enemmän. Olemme reagoineet tähän ja teemme kaikkemme, että tämä kehitys saadaan pysäytettyä, Petri Angervuori vakavoituu.

Tavoitteena nolla tapaturmaa vuodessa

Kuulostaako mahdottomalta? Esimerkiksi Kaukokiidon Lahden terminaalissa sattui yksi työtapaturma huhtikuussa 2021. Edellinen tapaturma oli maaliskuulta 2018, eli väliin mahtui 780 nollatapaturmapäivää. Turun terminaalissakin työskennellään jo toista vuotta vailla tapaturmia.

Nolla tapaturmaa vuodessa ei siis suinkaan ole saavuttamaton tavoite. On olemassa riskejä, joita ei voi täysin poistaa. Mutta riskit voidaan tiedostaa, hallita ja välttää.

̶  Tärkein turvallisuusohjeemme on: Mikään ei ole niin kiireellistä, että se saa vaarantaa oman tai toisten turvallisuuden. Kiireellä tehty työ on alttiimpaa virheille, ja virheen korjaamiseen käytetty aika vie pois kiireellä saavutetun hyödyn. Kiire on yksi yleisimmistä tapaturmien aiheuttajista, kertoo Kaukokiidon työturvallisuuspäällikkö Eero Karppinen.

Mikään ei ole niin kiireellistä, että se saa vaarantaa oman tai toisten turvallisuuden.

Työvaatteet ja kengät ovat osa kuljettajan työturvallisuutta

Kuljettajan perusasioihin kuuluvat mm. turvaväritykselliset työvaatteet ja asianmukaiset muut suojavarusteet. Kengät ovat todella tärkeät, sekä turvallisuuden että mukavuuden näkökulmasta: kuljettajahan käyttää kenkiä koko työvuoronsa ajan eli maksimissaan 15 tuntia vuorokaudessa.

Työvaatteiden suunnittelussa on otettu huomioon työtehtävien vaatimukset: kuljettaja joutuu esimerkiksi kiipeilemään kuormaa tehdessään, jolloin housujen joustavuuteen on panostettu enemmän. Kaukokiidossa on työryhmä, joka kehittää työvaatteiden toimivuutta yhteistyössä vaatetoimittajan kanssa, myös työturvallisuusvaatimukset huomioiden.

Jokaisen kaukokiitolaisen velvollisuus on käyttää hänelle annettuja suojavarusteita: tästä ei tingitä.

Asianmukainen vaatetus on osa kuljettajan työturvallisuutta.

Turvallisuushavainnot auttavat ehkäisemään vahinkoja

̶  Yhtä vakavaa työtapaturmaa kohti sattuu keskimäärin 600 läheltä piti -tilannetta. Kannustamme työntekijää tekemään turvallisuushavainnon aina, kun hän huomaa pienenkin epäkohdan. Ilmoituksen aiheena voi olla esimerkiksi rikkoutunut laite, epäselvä toimintaohje tai hiekoittamaton piha. Kun saamme tiedon turvallisuuspuutteista, voimme ennaltaehkäistä vahinkoja ja kehittyä entistä turvallisemmaksi työpaikaksi, Eero Karppinen kuvailee Kaukokiidon toimintatapaa.

Miten läheltä piti -tilanteita voidaan vähentää?  ̶  Turvallinen työskentely lähtee siitä, että työntekijä tietää ja tunnistaa työhönsä liittyvät riskit. Että jokainen tiedostaa oman vastuunsa omasta työstään ja työpaikastaan. Miettii mitä voi itse tehdä, se on jo aika paljon, Eero muotoilee ja jatkaa:   ̶  Kun työtä tehdään turvallisesti ja huolellisesti, se näkyy myös kuljetusvaurioiden vähenemisenä ja toimitusvarmuuden parantumisena. Lisäksi raportoimme asiakkaalle havainnoista ja korjaustoimenpiteistä. Näistä asiakas saa arvokasta ja hyödyllistä tietoa myös oman prosessinsa parantamiseksi.

Työturvallisuus on asennekysymys

̶  Työturvallisuus on ennen kaikkea asennekysymys. Jokaisessa liikennöitsijäyhtiössä on nimetyt työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelutoimikunnat, jotka kokoontuvat säännöllisesti. Kehitämme toimintaamme yhdessä työsuojeluvaltuutettujen kanssa. Tavoitteemme on, että meistä jokainen saa tehdä työpäivänsä sekä koko työuransa terveenä, painottaa Kuljetusliike Taipaleen henkilöstöpäällikkö Hanna Vainio.

Asenteisiin vaikuttaminen on hidasta ja pitkäjänteistä työtä, ja ennaltaehkäisystä ja varotoimenpiteistä huolimatta tapaturmia sattuu joskus. Tutkimme jokaisen tapaturman huolellisesti yhdessä työntekijän kanssa ja viestimme henkilökunnalle, mitä olisi pitänyt tehdä toisin ja miten jo sattunut tapaturma olisi voitu välttää. Otamme opiksi.

̶  Kaikkein tärkeintä on, että työturvallisuusasioita pidetään jatkuvasti pinnalla. Työturvallisuus kuuluu ihan meille kaikille, Hanna muistuttaa lopuksi.