Kaukokiitolaiset | Katarina Hellström-Peippo | 3.1.2019

Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja on logistiikan monipuolinen ammattilainen

Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja tarvitsee työssään monenlaisia taitoja. Digitaaliset työvälineet parantavat toimitusvarmuutta ja nopeuttavat tiedon kulkua, ja hyvä trukinajotaito nopeuttaa kuorman lastaamista ja tehostaa työskentelyä. Kuormatilan asiantunteva lastaus, oikea lämpötila ja kuorman tarkoituksenmukainen kiinnitys puolestaan takaavat lähetysten saapumisen turvallisesti ja ensiluokkaisessa kunnossa vastaanottajalle.

Kuljettajan ammattitaitoon kuuluu paljon muutakin kuin vain ison kulkuneuvon käsittelytaidot. Perustaitoja ovat kuorman lastaus ja kiinnitys sekä ajopiirturin käyttö, mutta näiden lisäksi Kaukokiidon kuljettajalla on käytössään myös M2-mobiililaite ja liikennöitsijän oma työajan seurantaan tarkoitettu laite, johon kuljettaja päivittää työ- ja lepoaikansa.

Kun kuljettajamme Heikki Hirvijärvi Kuljetusliike Taipaleelta listaa runkolijalla ajavan yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tärkeimpiä työvälineitä, ykköseksi heti auton jälkeen nousee trukki. Digitaaliset työvälineet tulevat kuitenkin hyvänä kakkosena, sillä mobiililaitetta ei pääse pakoon edes autonratissa.

Mobiililaite parantaa toimitusvarmuutta

Kaukokiidon oma mobiililaite M2 on yksi kuljettajan tärkeimmistä työvälineistä. Sitä käytetään aina, kun lähetyksiä siirretään paikasta toiseen. Lastaus- ja purkuvaiheessa kuljettaja lukee laitteella lähetysten viivakoodit ja merkitsee samalla lähetykset lähteneiksi tai saapuneiksi. Näin järjestelmään tulee reaaliaikainen tieto siitä, missä vaiheessa kuljetusta lähetys on.

Kuljettajan työhön tiedon reaaliaikaisuus vaikuttaa siten, että puhelin soi entistä harvemmin. Ennen sähköiseen järjestelmään siirtymistä ajojärjestelystä soiteltiin usein lähetysten perään ja kyseltiin niiden tilaa. Nyt tieto on heti kaikkien saatavilla, mikä helpottaa niin kuljettajien kuin ajojärjestelijöidenkin työtä.

Mobiililaite myös vähentää inhimillisten virheiden määrää, sillä se ilmoittaa käyttäjälle heti, jos lähetys lähdössä väärään suuntaan. Jos kuljettaja on lastaamassa esimerkiksi Jyväskylään lähtevään kuormaan lähetystä, jonka pitäisi olla menossa Lahden terminaaliin, mobiili ilmoittaa käyttäjälle virheestä heti. Näin vältytään jopa vuorokauden viivästyksiltä toimituksissa.

Ajopiirturi turvaa jaksamisen

Digitaalinen ajopiirturi otettiin käyttöön jo yli kymmenen vuotta sitten, ja sen myötä tuli mahdolliseksi ajoittaa tauot minuutin tarkkuudella. Ajopiirturin avulla kuljettaja voi siis itse seurata taukoja ja työaikaansa hyvinkin tarkasti.

– Se on kuljettajan passi tien päällä. Siitä näkee, koska on pidetty tauot, kertoo Heikki.

Ajopiirturi helpottaa myös työaikalain noudattamista. Lain mukaan kuljettajan on pidettävä tauko neljän ja puolen tunnin ajon tai viiden ja puolen tunnin työskentelyn jälkeen. Lakisääteisten taukojen on tarkoitus turvata kuljettajan jaksaminen ja virkeys työssään.

Ajopiirturin lisäksi kuljettajilla on yleensä käytössään myös liikennöitsijän oma työajan seurantaan tarkoitettu laite. Se välittää ajojärjestelyyn tietoa kuljettajan työn vaiheista ja helpottaa näin työtä sekä kuljettajan että ajojärjestelyn osalta. Sen avulla kuljettaja näkee helposti taukokertymänsä ja voi seurata oman työnsä vaiheita, mutta tarvittaessa hänet on tätä kautta myös helppo paikantaa.

– Sitä ei käytetä kyttäämiseen. Se auttaa kuljettajaa taukokertymien seuraamisessa ja ajojärjestelyä töiden suunnittelussa, Heikki vakuuttaa.

Trukki on tärkein työväline

Vaikka digitaalisuus on kuljettajankin työssä läsnä joka päivä kaiken aikaa, kuljettajan tärkein työväline auton jälkeen on trukki. Kappaletavaraliikenteessä hyvä trukinajotaito on tärkeä, sillä suurin osa kuljettajista lastaa itse autonsa. Täydessä terminaalissa tai ahtaassa varastossa on trukkia osattava käsitellä hyvin, jotta vahingoilta vältyttäisiin.

– Alalle pyrkivällä kuljettajalla tärkeintä on asenne. On oltava valmis opettelemaan trukin käyttö ja ymmärrettävä, että se on auton ohella kuljettajan tärkein työväline, Heikki painottaa.

Runkolinjan yhdistelmäajoneuvonkuljettaja käyttää usein trukin lisäksi myös pumppukärryä tai lavansiirtovaunua, mutta pyöräkuormainkin kuuluu joissain kohteissa kuljettajan työvälineisiin. Jakeluautonkuljettajilla taas on useimmiten käytössään näistä vain kevyemmät työvälineet: pumppukärry ja lavansiirtovaunu.

Lämmönsäätelylaite pitää tuotteet kunnossa kuljetuksen ajan

Osa autoista on varustettu lämmönsäätelylaitteilla, joiden avulla voidaan säädellä kuormatilojen lämpötilaa. Ne mahdollistavat erilaisten lämpösäädeltyjen tuotteiden kuljetukset kuten esimerkiksi elintarvike- ja kukkakuljetukset.

On ensisijaisen tärkeää, että kuljettaja hallitsee laitteiston käytön, jotta lähetykset saadaan kuljetettua vastaanottajalle oikeassa lämpötilassa. Lämmityslaite puhaltaa kuumaa ilmaa ja saattaa pilata tuotteet, jos se on asetettu liian kuumalle tai jos kuorman lastaamisessa ei ole otettu huomioon kuumaa ilmavirtaa. Oikean lämpötilan lisäksi kuljettajan tulee hallita laitteen perushuolto, johon kuuluu mm. nesteiden tarkastus.