Kaukokiitolaiset | Katarina Hellström-Peippo | 4.11.2019

Ammattipätevyyskoulutukset osaamisen tukena

Kuljetusliike Ilmari Lehtosen kuljettajakoulutuksilla on pitkät perinteet, ja henkilöstön kouluttamiseen panostettiin jo ennen kuin se oli pakollista. Nykyään Ilmari Lehtosella on koulutuskeskuslupa ja he hoitavat itsenäisesti kaikki kuljettajia koskevat ammattipätevyyskoulutukset, joihin lukeutuvat mm. vaarallisten aineiden kuljettajien koulutus ja työturvallisuuskoulutus.

Kuljetusliike Ilmari Lehtosen järjestämät ammattipätevyyskoulutukset jakautuvat erilaisiin korttikoulutuksiin sekä esimerkiksi kalusto- ja laatukoulutuksiin. Kuljetusliike järjestää kuljettajilleen myös laissa vaaditun raskaan kaluston turvallisen, taloudellisen ja ympäristöystävällisen ajotavan koulutuksia. Koska ammattipätevyyskoulutusten sisällöissä on paljon joustovaraa, niissä käsitellään vaihtelevasti myös ajankohtaisia aiheita.

Koulutuksia pyörii Ilmari Lehtosella tasaiseen tahtiin sen mukaan, miten työntekijöiden ADR-kortit vanhenevat.

Kuljetusliike Ilmari Lehtosen laatu- ja kuljetuspäällikkö Jari Pellikka ja kouluttaja Pekka Rahkola seuraavat koulutusten tarvetta tarkasti koulutusrekisterin avulla. Rekisteriin on merkitty työntekijöiden koulutustarve ja ammattipätevyyskorttien voimassaoloaika.

– Seuraamme koulutusrekisteristä omien työntekijöiden mutta myös alihankkijoiden työntekijöiden koulutustarpeita, Pellikka kertoo.

ADR-koulutus

ADR-koulutukseen sisältyy myös teoriaopintoja.

Koulutukset pyörivät Ilmari Lehtosella tasaiseen tahtiin sen mukaan, miten työntekijöiden ADR-kortit vanhenevat. Alkuvuodesta he käynnistävät lisäksi aina laajan koulutuksen, jonka sisältö pohjautuu Kaukokiito-ketjun yhteiseen Kaukokiito Akatemian suunnittelemaan koulutukseen. Esimerkiksi laatukoulutus on toteutettu samalla perussisällöllä ketjutasoisesti, ja uusi ketjutasoinen koulutus on jo suunnitteilla.

Ketjutasoisten koulutusten lisäksi ammattipätevyyskoulutukset sisältävät myös kuljetusliikkeen omia koulutuksia. Yksi näistä on tänä vuonna ollut uuden Mercedes Benz -kaluston tyyppikoulutus. Koulutuksessa työntekijät käyvät ensin testaamassa uutta kalustoa, minkä jälkeen kouluttaja neuvoo, miten uudella kalustolla ajetaan ja millaisia ominaisuuksia siinä on. Oikein käytetty uusi tekniikka mahdollistaa mm. aiempaa taloudellisemman ja teknisesti avustetun ennakoivan ajon.

Ammattipätevyyskoulutukset lähellä työntekijän arkea

Kuljetusliike Ilmari Lehtonen järjestää koulutuksen tyypillisesti 15-20 työntekijälle kerrallaan, mutta tarpeen tullen ryhmä voi olla paljon pienempikin. Koulutuspäivä kestää kahdeksan tuntia, joista yleensä puolet on teoriaa ja puolet käytäntöä. Koulutuksissa pyritään käsittelemään mahdollisimman uusia mutta arkisia asioita eli juuri niitä, joita kuljettajien työssä tulee usein vastaan. Näin sisältö pysyy kiinnostavana ja kuljettaja hyötyy koulutuksesta mahdollisimman paljon.

– Koulutus on kiinnostavaa, kun se käsittelee omia asioita ja siinä mennään lähelle omaa työtä. Uusien asioiden pitää myös olla oikeasti uusia. Tieto ei saa olla vanhentunutta, Pellikka täsmentää.

Koulutusta ei kuitenkaan käydä kortin takia vaan siksi, että osattaisiin toimia turvallisesti. Kun kyse on myrkyistä, hapoista ja räjähteistä, niitä täytyy osata käsitellä oikein.

– ADR-kortti on vain näyttö siitä, että on käynyt kurssin. Koulutusta ei kuitenkaan käydä kortin takia vaan siksi, että osattaisiin toimia turvallisesti. Kun kyse on myrkyistä, hapoista ja räjähteistä, niitä täytyy osata käsitellä oikein, Rahkola täydentää.

ADR-koulutuksen täydennyskurssilla koulutettavat katsovat aiheesta videoita, käyvät läpi lähiaikoina muuttuneita asioita ja tekevät harjoitustehtäviä. Peruskurssilla he taas harjoittelevat käytännön taitoja kuten alkusammutusta ja ensiavun antamista. Vaikka Kaukokiidolla ei ole säiliöautokalustoa, myös niitä koskevia asioita käydään tarvittaessa läpi tutustumalla Kuljetusliike Ilmari Lehtosen Oulun terminaalin naapurissa olevan yrityksen säiliöautojen laitteisiin ja varusteisiin.

Oulun koulutustilaisuus

Pekka Rahkola pitää ADR-korttiaan päivittäville kuljettajille teoriatuntia Oulun terminaalilla.

Koulutuspäivistä saatu palaute on ollut positiivista erityisesti käytännön harjoitusten ansiosta. Koulutuspäivät ovat työntekijöille palkallisia työpäiviä, ja kortin kustannukset hoitaa työnantaja. Kuljetusliike  järjestää koulutuksia tarpeen mukaan eri toimisteissä. Syksyn ensimmäinen koulutus järjestettiin Oulussa, seuraavat Rovaniemellä ja Vantaalla. Koulutusten positiivisen palautteen taustalla on myös tilaisuuden sosiaalisuus:

– Koulutuspäivät on yksi harvoista paikoista, joissa työntekijät näkevät toisiaan ja pääsevät keskustelemaan kasvotusten työasioista, Pellikka vakuuttaa.