Vastuullisuus | Eeva Räihä | 24.5.2022

Tampereella kiidetään kaasulla

Kaukokiidon ”Kiidän kaasulla” -teipeillä varusteltu kaasukuorma-auto on toimittanut lähetyksiä perille puolisen vuotta Tampereella. Lisäksi kaupungissa ajaa Frameryn reittiajoa kaasukäyttöinen puoliperävaunuyhdistelmä. Tärkein syy hankkia kaasuautoja on hiilidioksidipäästöjen pienentäminen, ja lisäksi haluamme saada käyttökokemukseen perustuvia laskelmia käyttökustannuksista.

– Sekä meitä Kaukokiidossa että kumppaniamme kiinnostaa lähtökohtaisesti päästöjen vähentäminen. Halusimme perinteistä dieseliä huomattavasti vähempipäästöisen vaihtoehdon. Kaasu alkaa olla vaihtoehtona ajankohtainen nyt, kun käyttökokemuksia alkaa olla, ja alun haasteita saatu taklattua, kertoo tuotantopäällikkö Mika Iso-Järvenpää Kaukokiidon Tampereen terminaalilla.

Hän arvelee, että kumppanimme ovat olleet hieman varovaisia kaasuautohankinnoissa, kun ei ole ollut vielä tarpeeksi kokemukseen perustuvaa tietoa. Kaasukäyttöinen ajokki on hankintahinnaltaan suurin piirtein kolmanneksen dieselkäyttöistä kalliimpi. Investointi on aina merkittävä.

Millaisia kokemuksia tähän mennessä on kertynyt?

– Kaasukuorma-auto on toiminut moitteettomasti, mitään yllätyksiä ei ole ilmennyt, Mika kertoo tyytyväisenä tähänastisista kokemuksista. – Tosin tankkausasemia, joista saa tankattua paineistettua kaasua täyden tankillisen kuorma-autoon, on vielä harvassa, tai se ei onnistu kaikilla asemilla, Mika harmittelee. – Osalla asemista kaasusäiliötä ei saa täyteen. Tällaiset asemat on tarkoitettu lähinnä henkilöautojen käyttöön. Tampereella on vain pari-kolme asemaa, joista kaasukäyttöisen jakeluauton pystyy tankkaamaan täyteen. Tankkiin mahtuu noin 90 kg.

Mitä sinne kaasuauton tankkiin oikein voi tankata?

Polttoaineena käytettävää kaasua on useita eri vaihtoehtoja. On biokaasua ja maakaasua, on nestemäistä kaasua ja paineistettua kaasua. Ajokkiin voi tankata kumpaa tahansa, bio- tai maakaasua, mutta neste- ja painekaasu eivät sovi yhteen ja samaan autoon, vaan on käytettävää jompaa kumpaa.

Biokaasu on tällä hetkellä edullisempaa kuin maakaasu. Tilanne voi poikkeuksellisessa maailmantilanteessa muuttua hyvinkin nopeasti. Seurantajakso tavallisen jakeluauton ja kaasuauton polttoainekustannuksista on vielä niin lyhyt, että meillä ei ole tarkkoja laskelmia, joita voisimme verrata, Mika toteaa.

– Kaasu on ilman muuta polttoaineena parempi vaihtoehto kuin perinteinen diesel, ja erityisesti kun ajetaan biokaasulla, päästöt pienenevät todella merkittävästi. Polttoainekulutuksesta on hieman haasteellista kertoa täsmällisiä lukuja, koska kulutus on kiinni siitä, minkälaista ajoa ajetaan. Jos ajetaan 20 pysähdyksen taktiikalla keskikaupungilla, kulutus on suurempaa kuin maantieajossa vähemmillä pysähdyksillä. Päästöarvoihin vaikuttavat laskentatapa, ajoneuvotyyppi ja kuljettajan ajotavallakin on merkitystä. Keskimäärin voidaan kuitenkin todeta, että biokaasulla kulkeva kuorma-auto tuottaa peräti 97 % vähemmän päästöjä kuin vastaava dieselauto, Mika kiittelee kaasukuorma-auton ekologisuutta.

Kohti hiilineutraaleja kuljetuksia

– Asiakkaat ovat ottaneet kaasuauton ilolla vastaan.  Vastuullisuusasiat kiinnostavat jatkuvasti enemmän. Kaasuautot ovat yksi keino vähentää kuljetustemme päästöjä. Myös ensimmäiset sähkökuorma-autot ovat liikenteessä Turussa ja Tampereella. Olemme investoineet vahvasti myös erikoispitkiin HCT-yhdistelmäajoneuvoihin. Niiden ansiosta hiilidioksidipäästöjä säästyy vuositasolla 160 metsähehtaarin sitoman hiilen verran. Vähennämme päästöjä myös suunnittelemalla reitit niin, että säästämme ajokilometrejä. Tavoitteemme on tarjota täysin hiilineutraaleja kuljetuksia 2030 mennessä, Kaukokiidon tuotantojohtaja Henri Koort luettelee tyytyväisenä ilmastotavoitteitamme ja -toimenpiteitämme.

Kaukokiidon vastuullisuustavoitteisiin ja -tekoihin voit tutustua tarkemmin nettisivuillamme

Liikennekaasujen lyhenteet:

  • LNG (Liquefied Natural Gas) – nesteytetty maakaasu
  • LBG (Liquefied Bio Gas) – nesteytetty biokaasu
  • CNG (Compressed Natural Gas) – paineistettu maakaasu
  • CBG (Compressed Bio Gas) – paineistettu biokaasu