Kaukokiitolaiset | Katarina Hellström-Peippo | 2.9.2019

Esittelyssä Mauri Vehkaperä Oulusta

Kaukokiito-ketjussa työskentelee yli neljäkymmentä myynnin ammattilaista, joiden tehtävänä on huolehtia nykyisistä ja tulevista asiakkaista parhaalla mahdollisella tavalla. Maantieteellisesti suurinta aluetta, Lapin lääniä, hoitaa tuore kaukokiitolainen Mauri Vehkaperä.

Oulun seudulta kotoisin oleva Mauri Vehkaperä on Kuljetusliike Ilmari Lehtosen uusi myyntipäällikkö. Hän aloitti työt Lehtosella jo huhtikuussa myöhemmin kesällä eläkkeelle jääneen Juha Vuorjoen työparina ja tuutoroitavana. Yhteistyö Lapin alueen aiemman myyntipäällikön kanssa antoi pehmeän laskun uuteen työhön. Vaikka Juhan työpiste sijaitsi Rovaniemellä ja Maurin Oulussa, ehtivät he silti loppukevään ja kesän aikana jutella paljon toimintamalleista ja käydä yhdessä asiakastapaamisissa.

Toisin kuin Juha, Mauri aikoo pitää oman työpisteensä jatkossakin Oulussa. Suurin syy on yksinkertainen: perhe. Lasten koulu ja vaimon työ pitävät Maurinkin työpöydän toistaiseksi Oulussa. Perusteluja päätökselle löytyy kuitenkin toinenkin:

– Oulu on eräänlainen kulminaatiopiste Lapin rahdeille, sillä suurin osa etelän rahdeista kulkee täältä läpi. Täällä pääseekin tarvittaessa seuraamaan lähetysten kulkua ihan paikan päällä, Mauri sanoo.

Toivottavasti saan olla jatkossakin asiakkaiden kanssa kasvotusten tekemisissä, siitä tykkään.

Vaikka Maurin työpöytä sijaitseekin Oulussa, asiakastapaamiset ovat toistaiseksi pitäneet hänet suuren osan aikaa tien päällä. Matkat kestävät yleensä kahdesta kolmeen päivää, joiden aikana ehtii käydä useamman asiakkaan luona samalla matkalla. Kesän aikana hän on kiertänyt asiakkaita koko Lapin alueella rajoja myöten, mutta monta matkaa täytyy vielä tehdä, ennen kuin kaikkien kasvot tulevat tutuiksi.

– Nyt alussa olen ollut joka viikko kiertämässä ja tutustumassa asiakkaisiin. Toivottavasti saan olla jatkossakin asiakkaiden kanssa kasvotusten tekemisissä, siitä tykkään, Mauri kertoo.

Korjaamosta kuljetusalalle

Kuljetusliike Ilmari Lehtosen myyntipäällikkö Mauri Vehkaperä työhuoneessaan.

Kuljetusliike Ilmari Lehtosen myyntipäällikkö Mauri Vehkaperän työhuone on Oulussa mutta asiakkaita on koko Lapin läänin alueella.

Mauri on tehnyt koko uransa ajan töitä teknisellä alalla. Pohjakoulutukseltaan hän on autonasentaja, mutta heti työelämään siirryttyään hän huomasi myynnillisten tehtävien olevan ominta alaansa ja on saanutkin tehdä niitä alusta asti.

– En ole koskaan arastellut jutella vieraiden ihmisten kanssa. Se on mulle se juttu, Mauri kertoo.

Sanavalmis ja avoin Mauri on myös aktiivinen itsensä kehittäjä. Työn ohessa opintoja on kertynyt nostolaitetarkastajan ja erikoistavaramyyjän opinnoista valmentavaan johtajuuteen. Tavoitteena on aina ollut oman ammattitaidon laajentaminen ja osaamisen kartuttaminen. Korjaamoalalla Mauri etenikin vuosien myötä asentajasta kahden tulosyksikön vetäjäksi. Vajaan parinkymmenen vuoden jälkeen Mauri oli kuitenkin valmis jo aivan uusiin haasteisiin.

Kyllä ne olivat Kaukokiito-ketjun työntekijät, jotka möivät työpaikan mulle.

Kaukokiito oli Maurille tuttu yritys jo entuudestaan, sillä hän oli tehnyt Kaukokiidon henkilöstön kanssa yhteistyötä. Kaukokiitolaiset ovatkin suurin syy Maurin siirtymiseen juuri Kuljetusliike Ilmari Lehtoselle.

– Tiesin, että Kaukokiidolla kalusto ja organisaatio ovat nykyaikaisia ja toiminta on laadukasta, mutta kyllä ne olivat Kaukokiito-ketjun työntekijät, jotka möivät työpaikan mulle. Täällä on niin hyvä porukka, että tänne oli mukava tulla, Mauri kertoo hymyillen.

Mukavien työkaverien lisäksi Kaukokiidolle houkutteli myös laaja asiakassegmentti. Työ pysyy kiinnostavana ja monipuolisena, kun asiakkaina on laajasti erilaisia yrityksiä. Mauri listaakin työnsä parhaiksi puoliksi työyhteisön ja asiakkaat, joita hän pyrkii palvelemaan mahdollisimman hyvin. Pitkä työkokemus korjaamoalalla onkin antanut taidon ajatella kuljetusten tärkeyttä myös asiakkaan näkökulmasta. Kun oma aiempi työ on ollut riippuvainen rahdituksista ja niiden täsmällisyydestä, on helppo ymmärtää myös nykyisessä työssä asiakkaiden tarpeita.

Haastattelun lähestyessä loppuaan Maurin puhelin soi:

– Kaukokiito Vehkaperä – Terve terve!

On aika jättää tuore myyntipäällikkö hoitamaan sitä osaa työstään, josta hän eniten nauttii.